Thỏa Thuận Sử Dụng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TRỰC TUYÊN MAI MẠNH (gọi tắt là “MAIMANH”) duy trì trang bán hàng trực tuyến HTTP://BAOTRUNG.VN (gọi tắt là “BAOTRUNG.VN”) để cung cấp các loại thẻ nạp, các sản phẩm số cho khách hàng. Khi các Đại lý, cá nhân, tổ chức (gọi tắt là “khách hàng”) sử dụng dịch vụ trên trang BAOTRUNG.VN đồng nghĩa với việc chấp nhận bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ của BAOTRUNG.VN. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể trên trang BAOTRUNG.VN, khách hàng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng dịch vụ tương ứng tại thời điểm đó. Bản thoả thuận sử dụng dịch vụ này có giá trị như một bản hợp đồng.
 
Bản thỏa thuận này có thể được thay đổi nội dung và cập nhật thêm thông tin mà không cần báo trước với khách hàng. Chúng tôi cho phép khách hàng mua sản phẩm trên BAOTRUNG.VN dưới hình thức là “đăng ký thành viên”. Bất cứ sự vi phạm nào của khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của BAOTRUNG.VN. Hơn thế nữa, BAOTRUNG.VN có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
1. Sử dụng hợp pháp
Khách hàng không được có những hành động phá hoại website, cơ sở dữ liệu, tài nguyên của hệ thống, phát tán virút, xâm nhập trái phép hoặc có những quảng bá sai lệch về dịch vụ của BAOTRUNG.VN. Không được sử dụng những loại tiền tệ có được từ những họat động phi pháp, không rõ ràng lai lịch.
 
BAOTRUNG.VN có quyền thông báo hoặc đình chỉ các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến hệ thống và người dùng. Chúng tôi sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
 
2. Tuyên bố từ chối đảm bảo dịch vụ
BAOTRUNG.VN không bảo đảm rằng trang BAOTRUNG.VN luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút. Vì hoạt động trên môi trường Internet cho nên không thể tránh khỏi các trường hợp ngoài ý muốn như: mất kết nối đường truyền internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của BAOTRUNG.VN sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên trang BAOTRUNG.VN bị chậm trễ hoặc không thực hiện được.
 
3. Giới hạn trách nhiệm
BAOTRUNG.VN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của khách hàng. BAOTRUNG.VN cũng không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.
 
BAOTRUNG.VN cũng không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng để lộ thông tin cá nhân, cũng như là thông tin sản phẩm được mua trên trang BAOTRUNG.VN. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của khách hàng trên trang BAOTRUNG.VN sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
 
4. Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả hình ảnh, biểu tượng và nội dung trên trang BAOTRUNG.VN thuộc sở hữu của MAIMANH. Chỉ được sử dụng hình ảnh, biểu tượng và nội dung thuộc về BAOTRUNG.VN khi đã được MAIMANH cho phép.
 
5. Bồi thường và Bồi thường thiệt hại
Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho BAOTRUNG.VN toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do khách hàng gây ra trong các tình huống dưới đây:
 
- Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác trên trang BAOTRUNG.VN
- Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến BAOTRUNG.VN
- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai gây ảnh hưởng/thiệt hại đến BAOTRUNG.VN
- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến BAOTRUNG.VN
 
6.Xác nhận rủi ro khi sử dụng webmoney !
Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp không phải do cá nhân hay doanh nghiệp thuộc hệ thống Webmoney Transfer thực hiện. Chúng tôi là dịch vụ độc lập, có quyền đưa ra những quyết định về giá cả hàng hóa và dịch vụ. Các doanh nghiệp thuộc hệ thống Webmoney Transfer không nhận được bất cứ hoa hồng nào từ những dịch vụ cung cấp ở trên.
 
Chứng chỉ mà Hệ thống Webmoney Transfer cung cấp là để khẳng định những thông tin liên lạc của người sử dụng là chính xác, chứ không hề có ý nghĩa hệ thống Webmoney có mối quan hệ với công việc kinh doanh của các khách hàng sử dụng Webmoney.
 
7. Chính sách bảo mật
Tất cả những thông tin nhập vào trang này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của BAOTRUNG.VN.
 
Chính sách bảo mật thông tin là vấn đề quan trọng trong các hoạt động thương mại điện tử. Ngoài Thoả thuận sử dụng, Bạn phải hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 
8. Điều khoản chung
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
 
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.
 

 

Hỗ trợ trực tuyến