Quyền Riêng Tư

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư trình bày cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web HTTP://BAOTRUNG.VN. Với việc đồng ý chính sách Quyền Riêng Tư cùng Thỏa Thuận Sử Dụng, khách hàng mặc nhiên chấp nhận cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân v.v.. được nêu trong chính sách này.
 
1. Thông tin chúng tôi nhận được
 
Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích tại BAOTRUNG.VN, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình như là:
 
- Họ và Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 
- Email, số điện thoại di động
 
- Các thông tin giao dịch khi bạn sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi như là: sản phẩm bạn mua, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán
 
2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 
Với mục tiêu là xây dựng BAOTRUNG.VN thành môi trường giao dịch thực sự an toàn, tiện ích và hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:
 
- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 
- Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 
- Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Thỏa thuận sử dụng
 
- Đánh giá và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 
 
3. Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn
 
Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
 
- Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 
- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 
- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 
- Đảm bảo các chính sách, quy định của chúng tôi được thực thi hoàn toàn
 
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho các quan chức chính phủ hay những bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.
 
4. Thay đổi chính sách
 
Nội dung của Chính sách Quyền riêng tư này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để bạn đảm báo đó là bản cập nhật mới nhất.
 

Hỗ trợ trực tuyến