Khiếu Nại & Bảo Hành

Trường Hợp Server bị gián đoạn Không nhận được thẻ hoặc thẻ lỗi

Vui lòng phản hồi lại trung tâm sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành thủ tục đổi lại thẻ cho quý vị. Thời gian kiểm tra và đổi lại thẻ không quá 24h

Bảo Hành 

Đối Với Thẻ Lỗi  Thẻ Hết Hạn Sử Dụng Chúng Tôi Cam Kết Đổi Thẻ Mới Hoặc Hoàn Trả Lại 100% Tiền Tùy Theo Yêu Cầu Của Quý Khách

 

Hotline : (+84) 926903333 vietnam  Hoặc (+82) 7077162709 korea

 

Hỗ trợ trực tuyến