Vinaphone - 100.000

Vinaphone - 100.000
5,100 won
Hết hàng
Mô tả:

- Thẻ dùng để nạp cho mạng vinaphone ở các đầu số sau : 091xx - 094xx - 0123xx - 0125xx -0127xx - 0129xx
- Phuơng Thức Nạp Thẻ :  
+ Cách Thứ 1 : Ban chỉ cần điện số điện thoại được nạp vào phần nạp di động phía trên.
+ Cách Thứ 2 : Bấm *100*Mã số thẻ# bấm OK để Nạp Tiền

Hỗ trợ trực tuyến