Gate - 1.000.000
Gate  - 1.000.000
51,000 won
0
Thông tin nhận hàng:
Mô tả:

Thẻ Gate Mệnh Giá 500 000 do FPT Phát Hành. Dùng để chơi game Thiên Long Bát Bộ, PTV, MU Online, Đặc nhiệm (SF), Tây Du Ký,... và các game khác do FPT phát hành.

Hỗ trợ trực tuyến