Thẻ Tin Nhắn

Thẻ Tin Nhắn
9,000 won
Hết hàng
Mô tả:
 1. Đăng ký sô di động của bạn với Tổng đài nhắn tin:
  1. Soạn tin nhắn có nội dung là 12 số thẻ 
  2. Gửi tin vừa soạn tới tổng đài 010-8801-4008.
 2. Đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn ở Việt Nam:
  1. Soạn tin nhắn có nội dung : 84XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX là dãy số điện thoại của bạn viết liền và bỏ chữ số 0 đầu tiên, ví dụ: 849012341234)
  2. Gửi tin vừa soạn tới tổng đài 010-8801-4008.
  3. Đợi tin nhắn phản hồi từ tổng đài. Nếu thành công, tổng đài sẽ gửi tin nhắn báo thành công và gán một số điện thoại ảo ngẫu nhiên nào đó (ví dụ: 01243214321) thay thế cho số điện thoại ở Việt Nam mỗi khi bạn nhắn tin. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không nhắn tin trực tiếp vào số di động ở Việt Nam mà nhắn tin qua số di động ảo trung gian do tổng đài cấp cho bạn.
 3. Soạn tin bạn muốn nhắn về Việt Nam rồi gửi tới số di động ảo 01243214321.
 4. KẾT THÚC quá trình gửi tin về Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến