Thẻ 162

Thẻ 162
14,000 won
66
0
Mô tả:

Hướng dẫn sử dụng

Thời gian : 200 phút chất lượng cực tốt

- Gọi số kết nối miễn phí

-> Máy bàn : 162

-> Di động : 162

- Tiếng Việt số 4

- Bấm số thẻ + #

- Bấm mã nước  -> Mã vùng -> Số điện thoại -> #

 

Để nạp thẻ: 162 + 11# + số thẻ mới + #

Để xóa đăng ký số di động: 162 + 19#

Hỗ trợ trực tuyến