Thẻ Macro

Thẻ Macro
9,500 won
2
0
Mô tả:

Thời gian gọi 180 phút

 Số kết nối miễn phí   080-800-1100 
 Chọn ngôn ngữ   Tiếng Việt số 3 
 Bấm số Card + #
  Mã nước  + Mã vùng + Số điện thoại+ # 

Xóa mã thẻ  Bấm 080-800-1100 ->>> 222#

Hỗ trợ trực tuyến