Thẻ LG

Thẻ LG
9,500 won
Hết hàng
Mô tả:

• Bấm “*81” và thực hiện cuộc gọi
   • Bấm "112"
   • Đợi một lúc bấm số mã pin của thẻ gồm 9 số
   • Tiếp tục bấm số bí mật của thẻ gồm 10 số
   • Sau khi nghe đọc lại hết các số gồm số pin và số bí mật của thẻ
      Tiếp tục bấm phím  1 để kết thúc quá trình nạp thẻ

Hỗ trợ trực tuyến